O nas

Smo projektna skupina, ki v Sloveniji razvija nov pogled na slišanje glasov, skladen s tistim, ki ga zastopa mednarodna organizacija Intervoice. V zadnjih dveh letih smo organizirali več javnih dogodkov na to temo, redno objavljali prispevke v rubriki Slišanje glasov v časopisu Kralji ulice, organizirali usposabljanja, začeli z izvajanjem podpornih skupin in podobno.

V letih 2014 in 2015 smo se še kot člani neformalne skupine na delavnicah mednarodne organizacije Intervoice ter sarajevske organizacije Metanoia usposabljali za delo na področju slišanja glasov. Vse nas je ta tematika zanimala že pred tem, in smo tako ali drugače povezani z njo v svojem strokovnem delu ali po svojih osebnih interesih. Skupaj s somišljeniki in somišljenicami iz več držav smo ustanovili mrežo Zahodnega Balkana za slišanje glasov.

Naša dejavnost je bila v letih 2016 in 2017 formalizirana kot program, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Njegov poln naziv je bil PROGRAM PSIHOSOCIALNEGA SVETOVANJA, INFORMIRANJA IN TERENSKEGA DELA SLIŠANJE GLASOV. V letu 2018 aktivnosti projekta prostovoljno ohranjamo predvsem preko delovanja podpornih skupin.